Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY      

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       557125.61       380000.00  146.61      557200.00   99.99         -74.39

          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        69240.25        42000.00  164.86       69300.00   99.91         -59.75

          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        66627.43        50000.00  133.25       66650.00   99.97         -22.57

          1121 Daň z příjmů právnických osob        646463.88       400000.00  161.62      650000.00   99.46       -3536.12

          1211 Daň z přidané hodnoty               1394942.23       906000.00  153.97     1395000.00  100.00         -57.77

          1337 Poplatek za komunální odpad          136036.00       133000.00  102.28      136500.00   99.66        -464.00

          1341 Poplatek ze psů                        7580.00         8100.00   93.58        8100.00   93.58        -520.00

          1343 Poplatek za užívání veřejného           693.00         1000.00   69.30        1000.00   69.30        -307.00

          1351 Odvod z loterií a podobných he        13684.06        12000.00  114.03       14000.00   97.74        -315.94

          1361 Správní poplatky                        330.00          500.00   66.00         500.00   66.00        -170.00

          1511 Daň z nemovitých věcí                238644.12       176600.00  135.13      238650.00  100.00          -5.88

                                                                             

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           3131366.58      2109200.00  148.46     3136900.00   99.82       -5533.42

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          2111 Příjmy z poskytování služeb a         79407.00        63400.00  125.25       88400.00   89.83       -8993.00

          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na         2800.00         8000.00   35.00        8000.00   35.00       -5200.00

          2131 Příjmy z pronájmu pozemků             14701.00        14700.00  100.01       14710.00   99.94          -9.00

          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne        60701.00        62800.00   96.66       63201.00   96.04       -2500.00

          2133 Příjmy z pronájmu movitých věc         1801.00         1800.00  100.06        1801.00  100.00           0.00

          2141 Příjmy z úroků (část)                   993.09         1500.00   66.21        1500.00   66.21        -506.91

          2321 Přijaté neinvestiční dary             10000.00        20000.00   50.00       25000.00   40.00      -15000.00

          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky       125923.00            0.00    0.00      125923.00  100.00           0.00

          2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde         33542.50        57000.00   58.85       57000.00   58.85      -23457.50

          2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros            6.00          100.00    6.00         100.00    6.00         -94.00

                                                                              

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          329874.59       229300.00  143.86      385635.00   85.54      -55760.41

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          3111 Příjmy z prodeje pozemků                320.00            0.00    0.00         320.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                           320.00            0.00    0.00         320.00  100.00           0.00

                                                                              

 

 

 

 

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE     

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        49560.00            0.00    0.00       49560.00  100.00           0.00

          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        60700.00        66500.00   91.28       60700.00  100.00           0.00

          4113 Neinvestiční přijaté transfery       267931.00            0.00    0.00      267931.00  100.00           0.00

          4122 Neinvestiční přijaté transfery       286088.00       240000.00  119.20      286088.00  100.00           0.00


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          2

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

                                                                              

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           664279.00       306500.00  216.73      664279.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                            

                                                   4125840.17      2645000.00  155.99     4187134.00   98.54      -61293.83 

                                                                                                                            

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

V Ý D A J E   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE       

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          5019 Ostatní platy                          4937.00         5000.00   98.74        6490.00   76.07       -1553.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                359723.00       321400.00  111.92      393161.00   91.50      -33438.00

          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       444603.00       435000.00  102.21      445000.00   99.91        -397.00

          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př        93036.00        93000.00  100.04       95100.00   97.83       -2064.00

          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        40044.00        41000.00   97.67       41800.00   95.80       -1756.00

          5039 Ostatní povinné pojistné place         2083.00         1000.00  208.30        2508.00   83.05        -425.00

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           4213.00         8000.00   52.66        8000.00   52.66       -3787.00

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       153916.00        15000.00 1026.11      167246.00   92.03      -13330.00

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       123199.40       143000.00   86.15      213367.00   57.74      -90167.60

          5141 Úroky vlastní                         21702.67            0.00    0.00       35000.00   62.01      -13297.33

          5151 Studená voda                          10797.00        11000.00   98.15       12200.00   88.50       -1403.00

          5153 Plyn                                  21695.00        30000.00   72.32       30000.00   72.32       -8305.00

          5154 Elektrická energie                    57646.00        52000.00  110.86       62000.00   92.98       -4354.00

          5156 Pohonné hmoty a maziva                32277.00        25000.00  129.11       34000.00   94.93       -1723.00

          5161 Poštovní služby                        7346.80         5200.00  141.28        7602.00   96.64        -255.20

          5162 Služby telekomunikací a radiok        36685.81        40000.00   91.71       40000.00   91.71       -3314.19

          5163 Služby peněžních ústavů               37890.80        40100.00   94.49       40100.00   94.49       -2209.20

          5166 Konzultační, poradenské a práv        33715.00        30000.00  112.38       40000.00   84.29       -6285.00

          5167 Služby školení a vzdělávání            1200.00         5000.00   24.00        5000.00   24.00       -3800.00

          5169 Nákup ostatních služeb               704114.05       430100.00  163.71      801700.00   87.83      -97585.95

          5171 Opravy a udržování                  1362662.15       445000.00  306.22     1537145.00   88.65     -174482.85

          5172 Programové vybavení                   11108.00        25000.00   44.43       25000.00   44.43      -13892.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        41012.00        40500.00  101.26       41577.00   98.64        -565.00

          5175 Pohoštění                             23516.10        21500.00  109.38       28612.00   82.19       -5095.90

          5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen        21780.00            0.00    0.00       21800.00   99.91         -20.00

          5194 Věcné dary                            15776.00        10000.00  157.76       16000.00   98.60        -224.00

          5212 Neinvest.transfery nefinanč.po        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00

          5222 Neinvestiční transfery spolkům        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00

          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         4134.00         4200.00   98.43        4200.00   98.43         -66.00

          5321 Neinvestiční transfery obcím          33208.00            0.00    0.00       33308.00   99.70        -100.00

          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        26780.20        22500.00  119.02       26961.00   99.33        -180.80

          5361 Nákup kolků                               0.00          500.00    0.00         500.00    0.00        -500.00

          5362 Platby daní a poplatků státním          500.00          800.00   62.50         800.00   62.50        -300.00

          5492 Dary obyvatelstvu                      9000.00        12000.00   75.00       12000.00   75.00       -3000.00

                                                                              

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            3760300.98      2312800.00  162.59     4248177.00   88.52     -487876.02

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh            0.00        30000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

          6121 Budovy, haly a stavby                 75000.00       172200.00   43.55       75000.00  100.00           0.00

          6122 Stroje, přístroje a zařízení          80790.00            0.00    0.00       80790.00  100.00           0.00

          6349 Ostatní investiční transfery v         5100.00            0.00    0.00        5100.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        160890.00       202200.00   79.57      160890.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                            

                                                   3921190.98      2515000.00  155.91     4409067.00   88.93     -487876.02 


                                                                                                                            

 


 

Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15z

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Financování

 

 

 

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený

text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %

                                                                                                                             

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115      -260899.74            0.00    0.00       351933.00  -74.13

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8123       170000.00            0.00    0.00            0.00    0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8124      -113749.45      -130000.00   87.50      -130000.00   87.50

                                                                                                                             

F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      -204649.19      -130000.00  157.42       221933.00  -92.21

                                                                                                                             

 

 

 

 

Schválením závěrečného účtu byla provedena průběžná finanční kontrola podle   zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

Příkazce :  ing. Kubátová Miluše

Správce rozpočtu: Vestfálová Alena

Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

 

Zpráva o plnění rozpočtu je průběžná řídící kontrola.

Příkazce :  ing. Kubátová Miluše

Správce rozpočtu:   Vestfálová Alena

Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

 

Sestavil:  Vestfálová Alena

Dne:  24.4.2014

 

   1.  Úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice

       Vyvěšeno dne:    28.4.2014    Kubátová

       Sejmuto dne:     14.5.2014    Kubátová

 

  1.  Elektronická úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice

 Vyvěšeno dne :    28.4.2014   Kubátová

       Sejmuto dne:    14.5.2014    Kubátová

 Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15f

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                               

 

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                            

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                          

  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              3.131.366,58        2.109.200,00  148.46       3.136.900,00   99.82          -5.533,42 

                                                                                                                          

  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              329.874,59          229.300,00  143.86         385.635,00   85.54         -55.760,41 

                                                                                                                          

  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                320,00                0,00    0.00             320,00  100.00               0,00 

                                                                                                                         

  4  - PŘIJATÉ DOTACE               664.279,00          306.500,00  216.73         664.279,00  100.00               0,00 

                                                                                                                         

  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                

                                  4.125.840,17        2.645.000,00  155.99       4.187.134,00   98.54         -61.293,83 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15f

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                               

 

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                            

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                          

  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               3.760.300,98        2.312.800,00  162.59       4.248.177,00   88.52        -487.876,02 

                                                                                                                          

  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE            160.890,00          202.200,00   79.57         160.890,00  100.00               0,00 

                                                                                                                          

  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                

                                  3.921.190,98        2.515.000,00  155.91       4.409.067,00   88.93        -487.876,02 

                                                                                                                         

                                                                                                                         

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15g

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

P Ř Í J M Y   - vybrané položky

                                                                               

 

 

 

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

 

 

 

                                                                                                                           

                                                            rozpočet                   rozpočet                            

  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                            

  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       2.734.399,40       1.778.000,00  153.79       2.738.150,00   99.86           3.750,60 

                                                                                                                           

  Místní popl. (Pol:133x-134x)         144.309,00         142.100,00  101.55         145.600,00   99.11           1.291,00 

                                                                                                                           

  Správní popl.(Pol:136x     )             330,00             500,00   66.00             500,00   66.00             170,00 

                                                                                                                           

  Daň z nemov. (Pol:1511     )         238.644,12         176.600,00  135.13         238.650,00  100.00               5,88 

                                                                                                                           

                                                                                                                            

                                                                                                                           

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15h

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Sdílené daně po měsících

                                                                              

 

 

 

 

       Sdílené daně

 

                                                          

                                                         

        Měsíc                           Skutečnost       

                                                         

                                                          

        Leden                              292.831,51    

                                                         

        Únor                               278.646,00    

                                                          

        Březen                             195.833,00    

                                                         

        Duben                              149.266,00    

                                                         

        Květen                             193.976,00    

                                                         

        Červen                             184.487,00    

                                                         

        Červenec                           320.686,00    

                                                         

        Srpen                              210.702,00    

                                                         

        Září                               162.346,00    

                                                         

        Říjen                              227.022,00    

                                                         

        Listopad                           243.877,00    

                                                          

        Prosinec                           274.726,89    

                                                         

                                                         

                                                          

        CELKEM :                         2.734.399,40    

                                                         

                                                         

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15o

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

                                                                              

 

 

 

       Sdílené daně

 

                                                                               

                                                                                

        Měsíc                   rok 2011          rok 2012            rok 2013 

                                                                               

        leden                 245.288,00         266.399,00         292.831,51 

                                                                               

        únor                  226.353,00         236.287,00         278.646,00 

                                                                                

        březen                134.813,00         134.766,00         195.833,00 

                                                                               

        duben                 100.669,00         109.586,00         149.266,00 

                                                                                

        květen                174.848,00         203.381,00         193.976,00 

                                                                               

        červen                109.307,00         149.212,00         184.487,00 

                                                                               

        červenec              268.456,00         169.704,00         320.686,00 

                                                                                

        srpen                 210.770,00         231.084,00         210.702,00 

                                                                               

        září                  150.602,00         132.556,00         162.346,00 

                                                                               

        říjen                 144.506,19         195.204,00         227.022,00 

                                                                                

        listopad              231.303,56         227.137,00         243.877,00 

                                                                               

        prosinec              101.325,68         118.777,78         274.726,89 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

        CELKEM :            2.098.241,43       2.174.093,78       2.734.399,40 

                                                                               

                                                                               

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15i

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

     2141 Vnitřní obchod                        10500.00            0.00    0.00       10500.00  100.00           0.00

     2212 Silnice                             1392195.55       390000.00  356.97     1451200.00   95.93      -59004.45

     2310 Pitná voda                             8986.00        10000.00   89.86       10000.00   89.86       -1014.00

     2321 Odvádění a čištění odpadních v        22224.00        25000.00   88.90       31700.00   70.11       -9476.00

     2341 Vodní díla v zemědělské krajin        38115.00            0.00    0.00      100000.00   38.11      -61885.00

     3111 Předškolní zařízení                   14944.00            0.00    0.00       14944.00  100.00           0.00

     3113 Základní školy                        12564.00            0.00    0.00       12564.00  100.00           0.00

     3314 Činnosti knihovnické                  10407.00        12900.00   80.67       15300.00   68.02       -4893.00

     3319 Ostatní záležitosti kultury            3600.00         3600.00  100.00        3600.00  100.00           0.00

     3341 Rozhlas a televize                      540.00          600.00   90.00         600.00   90.00         -60.00

     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        28728.80        31000.00   92.67       37000.00   77.65       -8271.20

     3419 Ostatní tělovýchovná činnost          18541.00        40000.00   46.35       42600.00   43.52      -24059.00

     3543 Pomoc zdravotně postiženým            10500.00            0.00    0.00       10500.00  100.00           0.00

     3612 Bytové hospodářství                    6706.00        23000.00   29.16       30000.00   22.35      -23294.00

     3613 Nebytové hospodářství                221048.07        57500.00  384.43      294700.00   75.01      -73651.93

     3631 Veřejné osvětlení                    195639.00        83000.00  235.71      217900.00   89.78      -22261.00

     3632 Pohřebnictví                          42669.20        27000.00  158.03       48000.00   88.89       -5330.80

     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         2401.85        10000.00   24.02       10000.00   24.02       -7598.15

     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       123133.60       100000.00  123.13      124000.00   99.30        -866.40

     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (       118042.90       115000.00  102.65      119000.00   99.20        -957.10

     3741 Ochrana druhů a stanovišť              1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00

     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou        135526.00       155000.00   87.44      171090.00   79.21      -35564.00

     5512 Požární ochrana - dobrovolná č       164131.00        60100.00  273.10      200358.00   81.92      -36227.00

     6112 Zastupitelstva obcí                  577683.00       569000.00  101.53      581900.00   99.28       -4217.00

     6114 Volby do Parlamentu ČR                23560.00            0.00    0.00       23560.00  100.00           0.00

     6118 Volba prezidenta republiky            26000.00            0.00    0.00       26000.00  100.00           0.00

     6171 Činnost místní správy                548954.81       600100.00   91.48      658200.00   83.40     -109245.19

     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         1960.20            0.00    0.00        1961.00   99.96          -0.80

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl 

                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                 

                                                                                                                        

       C E L K E M  :                         3760300.98      2312800.00  162.59     4248177.00   88.52     -487876.02 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15j

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

                                                                              

 

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                      

                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

 

     21 Průmysl,stavebnictví,obchod a         10500.00           0.00       10500.00       10500.00  100.00           0.00

     22 Doprava                             1392195.55           0.00     1392195.55     1451200.00   95.93      -59004.45

     23 Vodní hospodářství                    69325.00           0.00       69325.00      141700.00   48.92      -72375.00

     31 Vzdělávání a školské služby           27508.00           0.00       27508.00       27508.00  100.00           0.00

     33 Kultura, církve a sdělovací pr        43275.80           0.00       43275.80       56500.00   76.59      -13224.20

     34 Tělovýchovná a zájmová činnost        18541.00           0.00       18541.00       42600.00   43.52      -24059.00

     35 Zdravotnictví                         10500.00           0.00       10500.00       10500.00  100.00           0.00

     36 Bydlení, komunální služby a úz       466062.27       80100.00      546162.27      670700.00   81.43     -124537.73

     37 Ochrana životního prostředí          380104.35       80790.00      460894.35      505880.00   91.11      -44985.65

     55 Požární ochrana a integrovaný        164131.00           0.00      164131.00      200358.00   81.92      -36227.00

     61 Státní moc, státní správa, úze      1176197.81           0.00     1176197.81     1289660.00   91.20     -113462.19

     64 Ostatní činnosti                       1960.20           0.00        1960.20        1961.00   99.96          -0.80

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                        

                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl 

       C E L K E M  :                                                                                                      

                                            3760300.98      160890.00     3921190.98     4409067.00   88.93     -487876.02 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15c

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                               

Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

     0000                                     3795645.58      2415700.00  157.12     3801179.00   99.85       -5533.42

     1069 Ostatní správa v zemědělství          15021.00        14700.00  102.18       15030.00   99.94          -9.00

     2119 Ostatní záležitosti těžebního             6.00          100.00    6.00         100.00    6.00         -94.00

     2212 Silnice                                5000.00        20000.00   25.00       20000.00   25.00      -15000.00

     2310 Pitná voda                            25553.00        25100.00  101.80       27600.00   92.58       -2047.00

     2341 Vodní díla v zemědělské krajin          600.00          600.00  100.00         600.00  100.00           0.00

     3612 Bytové hospodářství                   51600.00        54000.00   95.56       54000.00   95.56       -2400.00

     3613 Nebytové hospodářství                 10301.00         9900.00  104.05       10301.00  100.00           0.00

     3631 Veřejné osvětlení                        58.00            0.00    0.00          58.00  100.00           0.00

     3632 Pohřebnictví                          48837.00        30000.00  162.79       52000.00   93.92       -3163.00

     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        40270.50        63500.00   63.42       64000.00   62.92      -23729.50

     5512 Požární ochrana - dobrovolná č       125866.00            0.00    0.00      125866.00  100.00           0.00

     6171 Činnost místní správy                  6089.00         9900.00   61.51       14900.00   40.87       -8811.00

     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan          993.09         1500.00   66.21        1500.00   66.21        -506.91

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl 

                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                 

                                                                                                                        

       C E L K E M  P Ř Í J M Y   :           4125840.17      2645000.00  155.99     4187134.00   98.54      -61293.83 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15c

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          2

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Celkové VÝDAJE    dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

     2141 Vnitřní obchod                        10500.00            0.00    0.00       10500.00  100.00           0.00

     2212 Silnice                             1392195.55       390000.00  356.97     1451200.00   95.93      -59004.45

     2310 Pitná voda                             8986.00        10000.00   89.86       10000.00   89.86       -1014.00

     2321 Odvádění a čištění odpadních v        22224.00        25000.00   88.90       31700.00   70.11       -9476.00

     2341 Vodní díla v zemědělské krajin        38115.00            0.00    0.00      100000.00   38.11      -61885.00

     3111 Předškolní zařízení                   14944.00            0.00    0.00       14944.00  100.00           0.00

     3113 Základní školy                        12564.00            0.00    0.00       12564.00  100.00           0.00

     3314 Činnosti knihovnické                  10407.00        12900.00   80.67       15300.00   68.02       -4893.00

     3319 Ostatní záležitosti kultury            3600.00         3600.00  100.00        3600.00  100.00           0.00

     3341 Rozhlas a televize                      540.00          600.00   90.00         600.00   90.00         -60.00

     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        28728.80        31000.00   92.67       37000.00   77.65       -8271.20

     3419 Ostatní tělovýchovná činnost          18541.00        40000.00   46.35       42600.00   43.52      -24059.00

     3543 Pomoc zdravotně postiženým            10500.00            0.00    0.00       10500.00  100.00           0.00

     3612 Bytové hospodářství                    6706.00        23000.00   29.16       30000.00   22.35      -23294.00

     3613 Nebytové hospodářství                296048.07       229700.00  128.88      369700.00   80.08      -73651.93

     3631 Veřejné osvětlení                    195639.00        83000.00  235.71      217900.00   89.78      -22261.00

     3632 Pohřebnictví                          42669.20        27000.00  158.03       48000.00   88.89       -5330.80

     3635 Územní plánování                          0.00        30000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     3639 Komunální služby a územní rozv         5100.00            0.00    0.00        5100.00  100.00           0.00

     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         2401.85        10000.00   24.02       10000.00   24.02       -7598.15

     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       123133.60       100000.00  123.13      124000.00   99.30        -866.40

     3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (       118042.90       115000.00  102.65      119000.00   99.20        -957.10

     3741 Ochrana druhů a stanovišť              1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00

     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou        216316.00       155000.00  139.56      251880.00   85.88      -35564.00

     5512 Požární ochrana - dobrovolná č       164131.00        60100.00  273.10      200358.00   81.92      -36227.00

     6112 Zastupitelstva obcí                  577683.00       569000.00  101.53      581900.00   99.28       -4217.00

     6114 Volby do Parlamentu ČR                23560.00            0.00    0.00       23560.00  100.00           0.00

     6118 Volba prezidenta republiky            26000.00            0.00    0.00       26000.00  100.00           0.00

     6171 Činnost místní správy                548954.81       600100.00   91.48      658200.00   83.40     -109245.19

     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         1960.20            0.00    0.00        1961.00   99.96          -0.80


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15k

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Porovnání příjmů a výdajů

                                                                               

 

 

 

 

      Porovnání příjmů a výdajů

 

                                                                          

                                                                          

        Měsíc                            Příjmy              Výdaje       

                                                                          

                                                                          

        Leden                        347.972,39          270.021,15       

                                                                          

        Únor                         425.345,33          178.230,96       

                                                                           

        Březen                       242.354,67          432.387,54       

                                                                          

        Duben                        211.201,46          302.760,94       

                                                                           

        Květen                       283.145,26          165.537,47       

                                                                          

        Červen                       365.757,87          219.098,05       

                                                                          

        Červenec                     390.174,06        1.003.584,54       

                                                                          

        Srpen                        429.322,98          313.224,33       

                                                                          

        Září                         211.314,78          159.692,94       

                                                                           

        Říjen                        285.378,39          374.178,49       

                                                                          

        Listopad                     605.928,97          251.173,70       

                                                                          

        Prosinec                     327.944,01          251.300,87       

                                                                          

                                                                           

                                                                          

        CELKEM :                   4.125.840,17        3.921.190,98       

                                                                           

                                                                          

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15l

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                              

 

 

 

 

 

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

 

                                                                          

                                                                          

                                        Běžné            Kapitálové       

        Měsíc                          výdaje                výdaje       

                                         5xxx                 6xxxx       

                                                                          

        Leden                        270.021,15                0,00       

                                                                          

        Únor                         178.230,96                0,00       

                                                                          

        Březen                       351.597,54           80.790,00       

                                                                          

        Duben                        302.760,94                0,00       

                                                                           

        Květen                       165.537,47                0,00       

                                                                          

        Červen                       219.098,05                0,00       

                                                                          

        Červenec                   1.003.584,54                0,00       

                                                                          

        Srpen                        313.224,33                0,00       

                                                                          

        Září                         159.692,94                0,00       

                                                                           

        Říjen                        374.178,49                0,00       

                                                                          

        Listopad                     176.173,70           75.000,00        

                                                                          

        Prosinec                     246.200,87            5.100,00       

                                                                          

                                                                           

                                                                          

        CELKEM :                   3.760.300,98          160.890,00       

                                                                           

                                                                          

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15m

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                               

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                              

 

 

 

 

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

 

                                                                           

                                                                           

                                Běžné           Běžné   Saldo provozního   

        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku   

                                                                           

                                                                           

        Leden             347.972,39         270.021,15          77.951,24 

                                                                           

        Únor              425.345,33         178.230,96         247.114,37 

                                                                            

        Březen            242.354,67         351.597,54        -109.242,87 

                                                                           

        Duben             211.201,46         302.760,94         -91.559,48 

                                                                           

        Květen            283.145,26         165.537,47         117.607,79 

                                                                           

        Červen            365.437,87         219.098,05         146.339,82 

                                                                           

        Červenec          390.174,06       1.003.584,54        -613.410,48 

                                                                            

        Srpen             429.322,98         313.224,33         116.098,65 

                                                                           

        Září              211.314,78         159.692,94          51.621,84 

                                                                           

        Říjen             285.378,39         374.178,49         -88.800,10 

                                                                           

        Listopad          605.928,97         176.173,70         429.755,27 

                                                                           

        Prosinec          327.944,01         246.200,87          81.743,14 

                                                                            

                                                                           

                                                                           

        CELKEM :        4.125.520,17       3.760.300,98         365.219,19 

                                                                           

                                                                           

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc15p

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Měsíční stav finančních prostředků

                                                                               

 

 

 

 

 

       Měsíční stav finančních prostředků

 

                                                                          

                                                                          

        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna       

                                          účet               261/xx       

                                                                          

        Leden                        563.662,97                0,00       

                                                                           

        Únor                         810.777,22                0,00       

                                                                          

        Březen                       790.744,23                0,00       

                                                                          

        Duben                        684.670,60                0,00       

                                                                           

        Květen                       791.761,73                0,00       

                                                                          

        Červen                       925.883,59                0,00       

                                                                           

        Červenec                     299.835,85                0,00       

                                                                          

        Srpen                        403.322,83                0,00       

                                                                          

        Září                         442.296,08                0,00       

                                                                           

        Říjen                        340.751,35                0,00       

                                                                          

        Listopad                     682.783,68                0,00       

                                                                           

        Prosinec                     746.610,03                0,00       

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                                                          

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc14z

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

UZ 000 0 00710 - Dotace - opravy kapliček Bezdě

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4122 Neinvestiční přijaté transfery       214358.00       240000.00   89.32      214358.00  100.00           0.00

               Příjmy:                              214358.00       240000.00   89.32      214358.00  100.00           0.00

          5141 Úroky vlastní                         14358.00            0.00    0.00       15000.00   95.72        -642.00

          5171 Opravy a udržování                   200000.00            0.00    0.00      200000.00  100.00           0.00

               Výdaje:                              214358.00            0.00    0.00      215000.00   99.70        -642.00

                                                                             

 

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4122 Neinvestiční přijaté transfery         2730.00            0.00    0.00        2730.00  100.00           0.00

               Příjmy:                                2730.00            0.00    0.00        2730.00  100.00           0.00

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet         2730.00            0.00    0.00        2730.00  100.00           0.00

               Výdaje:                                2730.00            0.00    0.00        2730.00  100.00           0.00

                                                                             

 

UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.Pra

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4122 Neinvestiční přijaté transfery        69000.00            0.00    0.00       69000.00  100.00           0.00

               Příjmy:                               69000.00            0.00    0.00       69000.00  100.00           0.00

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        69000.00            0.00    0.00       69000.00  100.00           0.00

               Výdaje:                               69000.00            0.00    0.00       69000.00  100.00           0.00

                                                                              

 

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        26000.00            0.00    0.00       26000.00  100.00           0.00

               Příjmy:                               26000.00            0.00    0.00       26000.00  100.00           0.00

          5019 Ostatní platy                           927.00            0.00    0.00         927.00  100.00           0.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                  8959.00            0.00    0.00        8959.00  100.00           0.00

          5039 Ostatní povinné pojistné place          316.00            0.00    0.00         316.00  100.00           0.00

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         4234.00            0.00    0.00        4234.00  100.00           0.00

          5161 Poštovní služby                          44.00            0.00    0.00          44.00  100.00           0.00

          5171 Opravy a udržování                     9595.00            0.00    0.00        9595.00  100.00           0.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          605.00            0.00    0.00         605.00  100.00           0.00

          5175 Pohoštění                              1320.00            0.00    0.00        1320.00  100.00           0.00

               Výdaje:                               26000.00            0.00    0.00       26000.00  100.00           0.00

                                                                             

 

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        23560.00            0.00    0.00       23560.00  100.00           0.00

               Příjmy:                               23560.00            0.00    0.00       23560.00  100.00           0.00

          5019 Ostatní platy                           563.00            0.00    0.00         563.00  100.00           0.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                  9702.00            0.00    0.00        9702.00  100.00           0.00

          5039 Ostatní povinné pojistné place          192.00            0.00    0.00         192.00  100.00           0.00

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet         6998.00            0.00    0.00        6998.00  100.00           0.00

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         1133.00            0.00    0.00        1133.00  100.00           0.00

          5161 Poštovní služby                          58.00            0.00    0.00          58.00  100.00           0.00

          5171 Opravy a udržování                     3650.00            0.00    0.00        3650.00  100.00           0.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          472.00            0.00    0.00         472.00  100.00           0.00

          5175 Pohoštění                               792.00            0.00    0.00         792.00  100.00           0.00

               Výdaje:                               23560.00            0.00    0.00       23560.00  100.00           0.00

                                                                             

 


Obec Bezdědovice                                                                                       KEO 8.07b  / Uc14z

                                                                                                       zpracováno: 24.04.2014

                                                                                                       strana    :          2

Závěrečný účet za rok 2013

                                                                              

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

UZ 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové str

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4113 Neinvestiční přijaté transfery        53587.00            0.00    0.00       53587.00  100.00           0.00

               Příjmy:                               53587.00            0.00    0.00       53587.00  100.00           0.00

          5171 Opravy a udržování                    53587.00            0.00    0.00       53587.00  100.00           0.00

               Výdaje:                               53587.00            0.00    0.00       53587.00  100.00           0.00

                                                                             

 

UZ 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové str

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4113 Neinvestiční přijaté transfery       214344.00            0.00    0.00      214344.00  100.00           0.00

               Příjmy:                              214344.00            0.00    0.00      214344.00  100.00           0.00

          5171 Opravy a udržování                   214344.00            0.00    0.00      214344.00  100.00           0.00

               Výdaje:                              214344.00            0.00    0.00      214344.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

                                                                                                                             

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                      603579.00       240000.00  251.49      603579.00  100.00           0.00 

                                                                                                                             

  C E L K E M    V Ý D A J E :                      603579.00            0.00    0.00      604221.00   99.89        -642.00 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Schválením závěrečného účtu byla provedena průběžná finanční kontrola podle   zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

Příkazce :  ing. Kubátová Miluše

Správce rozpočtu: Vestfálová Alena

Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

 

Zpráva o plnění rozpočtu je průběžná řídící kontrola.

Příkazce :  ing. Kubátová Miluše

Správce rozpočtu:   Vestfálová Alena

Hlavní účetní:   Vestfálová Alena

 

Sestavil:  Vestfálová Alena

Dne:  24.4.2014

 

   1.  Úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice

       Vyvěšeno dne:    28.4.2014    Kubátová

       Sejmuto dne:    14.5.2014     Kubátová

 

  1.  Elektronická úřední deska Obecního úřadu Bezdědovice

 Vyvěšeno dne :   28.4.2014      Kubátová

       Sejmuto dne:    14.5.2014       Kubátová