Dobrý večer, je neděle 31.5.2020, 21:56. Dnes má svátek Laura, zítra Jarmil.
Detail

Činnost Českého červeného kříže v roce 2008

2011-05-16 08:41:53 | obec ©

Český červený kříž, místní skupina Bezdědovice patří mezi aktivní. V současné době má spolek 47 členů. Z toho 46 žen a jednoho muže. Dvě členky jsou z Dobšic, dvě z Paštik a jedna z Blatné. V roce 2008 jsme pořádali hned několik akcí. V únoru byl dětský maškarní ples. Bál se konal formou diskotéky a byl navštíven v hojném počtu, všechny děti dostaly u vchodu sladkou odměnu.

Další akcí bylo dětské odpoledne v květnu. Pro děti byly připraveny stanoviště s různými hrami. Nejvíce se těšily na ukázky práce Policie ČR, která přijela na pozvání. Na všechny dotazy dětem trpělivě odpovídali a ještě je odměnili drobnými dárky. Závěr odpoledne patřil skupině kaskadérů z Prahy. Akce byla zážitkem nejen všem dětem, ale i dospělým, kteří je doprovázeli.

V prosinci již tradičně pořádáme mikulášskou nadílku v obecní hospodě. Všechny děti dostaly dárkové balíčky.

Během roku pořádáme akce i pro dospělé. Formou besedy jsme probírali kosmetiku, rehabilitace a zdravou výživu. Každý rok probíhá sběr šatstva, který si odváží Diakonie Broumov. Místní skupina zajišťuje celoroční úklid hřbitova v Paštikách a pomníku padlých z 1. světové války.

Na všechny akce nám finančně přispívá místní Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad.
Zdeňka Merhautová, předsedkyně

Historie ČČK v obci

Český červený kříž, Místní skupina Bezdědovice patří mezi aktivní spolek již od svého vzniku, kdy čítal asi 40 členů. Podle nejstarších záznamů členky organizovaly kulturní akce pro děti, různá setkání pro členy, spoluobčany a dárce krve. Také se zúčastňovaly brigád při vybírání brambor, prováděly sběr papíru a hadrů, uklízely volná prostranství v obci a vypomáhaly starším spoluobčanům. Členky uskutečnily mnoho zájezdů do divadla, za poznáním vlasti a několikrát vyrazily do zahraničí.

Historie ČČK - všeobecně

Založení Československého červeného kříže bylo potvrzeno 6.2.1919 prezidentem republiky T. G .Masarykem. Do funkce první předsedkyně jmenoval svoji dceru Dr.Alici G. Masarykovou.

Rozdělením republiky v r. 1993 vznikla samostatná společnost Českého červeného kříže.ČČK je součástí mezinárodního hnutí. Počtem členů se řadí mezi největší humanitární organizace v České republice. Představuje pomoc sociálně potřebným občanům, dětem ze sociálně slabých rodin, budování sociálních a azylových domů. Oblastní spolky provozují - Ošacovací střediska pro sociálně potřebné občany a bezdomovce. ČČK zajišťuje propagaci a nábor dárců krve.

Prospěšná činnost pro obec

V současné době má spolek 55 členů. Z toho 54 žen a jednoho muže. Tři členky jsou z Dobšic, dvě z Paštik a jedna z Blatné.

Úklid obce a zasávky ČD.

Úklid hřbitova v Paštikách - okopávání cest, hrabání listí, ošetřování pomníku.

Pomník padlých z 1.světové války je udržován celoročně.

Úklid je rozdělen na několik etap: před velikonocemi, před poutí, před posvícením, před dušičkami a před Vánocemi.

V oblasti humanitární činnosti je každý rok schválen návrh na sponzorský dar. Koncem srpna 2004 byla uspořádána sbírka šatstva, které bylo odesláno na Úřad oblastního spolku ČČK ve Strakonicích a tam rozděleno podle potřeby.

Autor: obec ©

Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace