Dobré ráno, je pondělí 12.4.2021, 8:52. Dnes má svátek Julius, zítra Aleš.
Detail

Z historie SDH

2011-05-16 09:37:42 | obec ©

V roce 1935 vychází zákon o civilní protiletecké ochraně a v souvislosti s tímto zákonem je vydáno nařízení, aby v každé obci byl ustaven sbor dobrovolných hasičů. Obecní zastupitelstvo svolalo dne 2. února občany z celé obce na společnou schůzi, která se konala v sále hostince. Na schůzi se dostavilo 103 občanů a župní náčelník hasičstva Stanislav Vonášek z Hornosína i župní starosta Josef Janovský z Blatné, vysvětlili občanům význam hasičstva a informovali je o zřizování sborů dobrovolných hasičů.

stavující valná hromada svolána na 5. února a pod vedením župního starosty Janovského z Blatné, byly provedeny volby do správního výboru. Starostou sboru byl zvolen Josef Kraizl, náměstkem Josef Vydra, náčelníkem Jan Vaňáč z Paštik a podnáčelníkem František Bažata. Byla založena družstva mužů, žen, dorostu a žactva. Založený sbor má celkem 50 členů, 45 z Bezdědovic a 5 z Paštik.
Nově ustavený sbor požádal osadní zastupitelstvo o darování místa na stavbu požární zbrojnice a místa pro cvičiště.

Ke konci roku 1936 má sbor 30 činných, 36 přispívajících členů, 7 činných členek, 33 chlapců žactva a 21 dívek.

Členové sboru byli velmi činní i po stránce kulturní. Postavili si v sále nové jeviště a pravidelně nacvičovali divadelní hry.
Ve válečných letech 1939 - 45 byla činnost hasičských sborů omezena. Členové se soustředili hlavně na údržbu stříkačky, nářadí a výstroje. Pokračovali v kulturní činnosti a sehráli několik divadelních her.

Po osvobození se začalo s novou činností. Začal pravidelný výcvik členů a hasiči se začali zúčastňovat obvodových cvičení. Aktivně se zapojili do budování republiky.
17. března 1949 se zakupuje pro místní hasičský sbor osobní auto, aby se mohla motorová stříkačka převážet na místa požárů. Na koupi auta byla mezi občany uspořádána sbírka.

V r. 1950 převzal stát péči o vybavení sborů a při nastalé reorganizaci byl sbor dobrovolných hasičů změněn na místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Členové požárního sboru se aktivně podílejí na rozvoji obce, pomáhají při elektrifikaci, na stavbě nového mostu a nově založenému JZD.

V červnu 1971 byl proveden první výkop pro základy nové požární zbrojnice. Plán byl vypracován na jednoposchoďovou budovu. V prvním poschodí se počítá s místností občanského výboru, knihovnou a místností pro složky NF. Na stavbě bylo odpracováno 4545 hodin a bylo postaveno dílo v hodnotě 210 tisíc Kčs. Slavnostní otevření se konalo 7. října 1972.

Pro podchycení zájmu mladé generace o činnosti sboru s vychováním nástupců bylo založeno družstvo mladých požárníků pod vedením Josefa Březnického a Karla Bláhy. Chlapci a děvčata se pravidelně scházeli a na svých schůzkách se připravovali na různé soutěže. Jejich umístění bylo vždy mezi prvními. Mladí požárníci nacvičili divadelní hru a zároveň se aktivně zapojili do všech akcí občanského výboru.

Jednou z nejdůležitějších událostí byly oslavy 40. výročí založení sboru. U příležitosti těchto oslav bylo 25. května slavnostní obvodové cvičení za účasti sborů z Blatné a okolních obcí. Při těchto oslavách byly odevzdány pamětní medaile zakládajícím členům a byli vyhodnoceni nejaktivnější z nich: Karel Jícha st., Josef Koubek, Josef Rada, Josef Motyka, Václav Koubek, Felix Ředina.

Členové projednávají aktuální problémy týkající se požární ochrany, každoročně provádějí preventivní prohlídky v obytných domech a drobných provozovnách. Pro větší akceschopnost sboru bylo v r. 1979 zakoupeno starší nákladní auto značky Robur. Ta se projevila při rychlejších zásazích - při hašení požáru lesa, ubytoven ČZM v Blatné, stodoly ve Skaličanech.

Požární sbor jako součást národní fronty se podílí na plnění volebních programů a na zvelebování obce. Jako největší složka ve vsi se stará i o kulturní život občanů. Organizuje taneční zábavy, plesy, zájezdy po naší vlasti.

V současné době je ve sboru požární ochrany organizováno 72 členů, z toho 8 z Dobšic a 3 z Paštik. Ke sloužení sboru v Dobšicích se sborem v Bezdědovicích dochází v r. 1970.Autor: obec ©

Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace