Dobré ráno, je pondělí 12.4.2021, 8:13. Dnes má svátek Julius, zítra Aleš.
Bezdědovičtí hasiči v akci
2014-07-07 15:17:46 | hasiči ©
BEZDĚDOVICE – Největších ocenění za svou obětavost se ve své historii dočkali bezdědovičtí dobrovolní hasiči po povodních v roce 2002. Aktivní jsou stále, a to nejenom ve svém poslání, ale i v požárním sportu. Navíc lidem v okolí zpestřují život zábavou. Sbor dobrovolných hasičů Bezdědovice vznikl v roce 1936. Kromě bezdědovických občanů se současně stali členy i někteří obyvatelé z blízké obce Paštiky a v roce 1970 se přičlenili ještě hasiči z Dobšic. V současnosti má bezdědovický sbor osmdesát devět členů, z toho je sedmnáct žen. "Hasičem jsem se stal už v roce 1972 ve svých sedmi letech. Bylo to pro mě zcela přirozené, jelikož už jako malý jsem navštěvoval všechny hasičské události s otcem, který byl velitelem sboru, okrsku a sportovním rozhodčím," řekl Josef Motyka mladší. Ten byl v roce 2009 zvolený starostou sboru. Společně s obětavými členy výboru a za nemalé podpory zastupitelstva obce se snaží vést sdružení ve všem dění dopředu. To by ovšem nešlo bez pomoci řadových hasičů. Specialita - odstraňování rojů Ačkoliv je dvanáctičlenná zásahová jednotka sboru zařazená v kategorii Jednotky požární ochrany V/1, jsou bezdědovičtí hasiči díky své dobré vybavenosti věcnými prostředky několikrát do roka vyzvaní k různým živelním událostem. "Namátkou to bylo třeba odstraňování padlých stromů z vozovek a vodních toků, dálková doprava vody, čerpání a čištění zaplavených studní, pomoc při povodních či větrných smrštích. Naší specialitou je odstraňování včelích rojů," uvedl starosta sboru. Nejvíc hasiči z Bezdědovic vzpomínají na povodně v roce 2002, kdy část obce zdevastovala voda z protržených rybníků. I tehdy se uplatnila jejich jednotka. Po tomto zásahu získal sbor poděkování za obětavost a někteří členové dostali ocenění za záchranu lidského života. Hodila by se větší zbrojnice a výkonější zásahový vůz "Tíží nás pouze malé prostory hasičárny a starší automobil, který nemá pohon na všechna kola, což je v terénu jeho slabá stránka," naznačil Josef Motyka, co by sbor nejvíc potřeboval. Bezdědovičtí hasiči jsou pravidelnými účastníky požárního sportu. Družstvo muži B složené z mladých členů soutěží s vynikajícími výsledky v širokém okolí a navštěvují i klání jakými jsou Šumavská a Brdská liga. Družstvo mužů A spolu s týmem žen působí v rámci svého okrsku také s dobrými umístěními. Svědčí o tom mnoho získaných ocenění. "I když mají naši členové volného času poslední dobou stále míň, snažíme se každoročně pořádat soutěž O pohár starostky obce a minimálně jednu venkovní zábavu a posvícenské posezení," prozradil starosta sboru. Samozřejmostí jsou pro ně organizace oslavy Mezinárodního dne žen a hasičského plesu. Pro nejmenší dělají oblíbenou mikulášskou nadílku a dětský den. "Naši hasiči jsou prostě hybnou silou obce," chlubí se právem Josef Motyka. SDH Bezdědovice zvou do svých řad všechny mladé lidi, kterým nevadí pomáhat jiným, cvičit, soutěžit, pracovat a bavit se ve skvělém kolektivu, který jejich sdružení rozhodně má. Autor: Diana Procházková Celý článek...
Soutěž hasičů v Bezdědovicích
2012-09-15 18:57:35 | SDHO ©
V sobou dne 25.8.2012 proběhla soutěž hasičských družstev o Pohár starostky obce Bezdědovice v požárním útoku. Své umění přijelo předvést 10 družstev mužů a 6 družstev žen. Při nástupu všechny přítomné přivítal starosta SDH Bezdědovice p. J. Motyka ml., a předal slovo starostce obce Bezdědovice paní ing. Kubátové. Dále pak následovalo slovo hlavního rozhodčího p.Šlehofera. Celý článek...
MDŽ v Bezdědovicích
2012-07-15 17:30:47 | Anna Stańková ©
Dne 10. Března 2012 uspořádalo SDH pro naše ženy MDŽ. Každá žena nám přinesla ochutnat výrobky ze své kuchyně, ať už to bylo sladké nebo slané.Jako loni i letos byl pro přítomné připraven bohatý program. Na začátek nám zatancoval Taneční kroužek malých tanečníků pod vedením paní Dany Strnadové. Také nám novou sestavu předvedla přípravka mažoretek z oddílu Blatenské mažoretky. Pak nám děti z Bezdědovic zarecitovaly několik básniček a poté rozdaly přítomným ženám přáníčko a kytičku. Jako hlavní hřeb večera bylo pro přítomné ženy připraveno vystoupení, které si připravili muži z SDH. Předvedli nám „Spartakiádu“ na skladbu Poupata. Všem ženám se vystoupení velice líbilo. Večer nám hrála kapela pana Koubka. A jak to u nás bývá, opět se akce protáhla až do rána. Celý článek...
Výroční členská schůze
2012-07-15 17:27:21 | Anna Staňková ©
V sobotu 21. ledna 2012 se konala výroční členská schůze SDH ve společenském sále obecního hostince. Schůzi zahájil velitel pan Vojtěch Kupar. Poté starosta sboru pan Josef Motyka předal ocenění a čestné uznání členům SDH. Medaili za věrnost získal pan Peroutka Karel. Čestné uznání OSH Strakonice získali tito členové: Šíp Jaroslav, Koubek Ondřej, Mourek Josef, Kupar Vojtěch, Staněk Karel ml., Vydra Petr, Vydra Josef, Scheinherr Pavel a Jícha Pavel. Diplom s poděkováním od SDH Bezdědovice obdrželi pánové Merhaut Pavel a Viták Martin. A nakonec obdržela paní Staňková Anna čestné uznání SDH Bezdědovice. Jako každý rok, tak i letos bylo odpracováno celkem 1404 brigádnických hodin, z toho 460 pro obec.V průběhu druhé poloviny roku 2011 byl podán podnět k využití dotací pro Požární jednotky. Tento projekt pro SDH vypracovala starostka paní Miluše Kubátová. Velitel sboru, Vojtěch Kupar, přečetl zprávu o činnosti zásahové jednotky v roce 2011. Jednotka zasahovala celkem u 6 zásahů. Hasičský ples Další akcí byl tradiční hasičský ples, který se konal v sobotu 25. února 2012. Jako každý rok nám hrála kapela Scéna ze Strakonic pod vedením pana Juzka. Účast byla veliká a myslím si, že se všem přítomným velice líbilo. A jako vždy jsme tančili a pili až do ranních hodin, někteří až do ranního rozbřesku. Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli a podpořili tak činnost našeho sboru. Celý článek...
Dětský den
2012-07-15 17:21:51 | Iveta Podlešáková ©
I přes počáteční nepřízeň počasí se v neděli 3. 6. 2012 uskutečnil v Bezdědovicích dětský den. Akce se konala od 14 hod v Jamách. Pořadateli této akce byli členové SHD Bezdědovice za finanční podpory Obecního úřadu. Každé dítě bylo hned při příchodu obdarováno kornoutem se sladkostmi a kartičkou, se kterou se mohlo zapojit do soutěžení. Každý, kdo nasbíral na kartičku plný počet razítek za splněné disciplíny, dostal balíček s drobnými dárky. Komu nestačilo deset disciplín, mohl využít disciplínu bonusovou – tou byla jízda na koni. U všech úkolů byla obsluha v podobě pohádkových postav, a tak si děti mohly vyzkoušet např. házení šipek do terče za doprovodu Berušky, sestřelování pinpongových míčků vodou ve spolupráci s čarodějnicí, pinkání kuliček do domečků s tygříkem, jízda na koni za doprovodu indiánky, poznávání věcí poslepu s Bílou paní nebo házení kroužků na kůl pod kontrolou kuřete. Celé odpoledne byla pro děti k dispozici také slečna K. Švecová, která dětem malovala krásné obrázky na obličej. Na závěr krásného odpoledne měly děti možnost opéct si buřty. Dětského dne se zúčastnilo asi 55 dětí. Doufám, že se akce všem líbila a příští rok se opět sejdeme. Jménem pořadatelů děkuji všem sponzorům. Celý článek...
Oslava 75. výročí SDH Bezdědovice
2012-07-15 17:14:37 | hasiči ©
Dne 2. července 2011 si hasičský sbor v Bezdědovicích připomněl 75 let od svého založení. Na základě spolupráce hasičů s Obecním úřadem a místními dobrovolníky se podařilo zajistit příjemné odpoledne a večer s občerstvením. Počasí hasičům přálo, a proto se zúčastnilo hodně požárních jednotek. Hasičské závody byly započaty průvodem od památníku, kde se zároveň předávaly medaile zasloužilým hasičům. Tento ceremoniál byl doprovázen hudbou pana Zbírala, který pak i nadále moderoval celou soutěž. Závody v požárním útoku se odehrávaly na místním hřišti „U jam“. Pozvání přijalo sedm družstev žen a šestnáct družstev mužů. Bezdědovice reprezentovala tři družstva, ale bohužel se jim na domácí půdě útok nepovedl. V kategorii žen obasdily první tři místa: Mladějovice, Chobot a Březnice. V kategorii muži: Chobot A, Drahenický Málkov a Blatná. Po skončení soutěže a předání pohárů nastoupila na scénu kapela Minimax, jež s námi setrvala až do ranních hodin. SDH Bezdědovice, děkuje všem zúčastněným a těší se na příští soutěž u nás. Za SDH Lenka Míková Celý článek...
Z historie SDH
2011-05-16 09:37:42 | obec ©
V roce 1935 vychází zákon o civilní protiletecké ochraně a v souvislosti s tímto zákonem je vydáno nařízení, aby v každé obci byl ustaven sbor dobrovolných hasičů. Obecní zastupitelstvo svolalo dne 2. února občany z celé obce na společnou schůzi, která se konala v sále hostince. Na schůzi se dostavilo 103 občanů a župní náčelník hasičstva Stanislav Vonášek z Hornosína i župní starosta Josef Janovský z Blatné, vysvětlili občanům význam hasičstva a informovali je o zřizování sborů dobrovolných hasičů. Celý článek...
Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace