Dobré dopoledne, je pondělí 12.4.2021, 9:16. Dnes má svátek Julius, zítra Aleš.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Bezdědovice

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Povinné informace

Zastupitelstvo obce

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Bezdědovice
Obecní úřad Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná 388 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bezdědovice
Obecní úřad Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná 388 01

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

4.4. Telefonní čísla

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
Mobilní telefon: 724 180 643 (Tento telefon je zveřejněn v souladu s vyhl. MV a Informatiky, používejte prosím pouze v nutných případech)

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

www.bezdedovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

bezdedovice@seznam.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

25329291/0100

6. IČ

00476838

7. DIČ

8. Dokumenty

- - -

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Povinné informace

8.2. Rozpočet

Rozpočet a sazebník náhrad

9. Žádosti o informace

Obec Bezdědovice
Obecní úřad Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná 388 01


Podané žádosti o informace a odpovědi na ně

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Bezdědovice
Obecní úřad Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná 388 01

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011

Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace