Příjemnou noc, je sobota 4.7.2020, 4:13. Dnes má svátek Státní svátek - Cyril a Metoděj, zítra Státní svátek - Mistr Jan Hus.

Datum: 2015-01-18 17:00:07

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz: Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů, dopis ze dne 9.1. 2015 , doručený e-mailem dne 16.1. 2015.

Odpověď:
Odpověď: V roce 2015 bude obec Bezdědovice realizovat 1 naplánovanou akci - „Oprava hasičské zbrojnice“ v celkové částce 400.000,00 Kč.


Datum: 2014-01-06 10:53:12

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace(dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) Text: Zaslání investičních plánů Vašeho města (obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů), dopis ze dne 17.12. 2013, doručený dne 30.12. 2013.

Odpověď: Odpověď: V roce 2014 bude obec Bezdědovice realizovat pouze 1 akci a to výměnu pěší lávky přes Závišínský potok v celkové částce cca 400.000,00 Kč.


Datum: 2013-11-18 09:54:57

Dotaz: Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999.

Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o aktualizované jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření. Vaší odpověď očekávám do 15 ti dnů na emailovou adresu: beranpavel@centrum.cz

Odpověď: Zastupitelstvo obce Bezdědovice
Kubátková Miluše Ing.
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: Starostka obce
Bláha Jiří
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis: Místostarosta obce
Staňková Anna
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis:
Staňková Zdeňka
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis:
Vestfálová Alena
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis:
Vokroj Pavel Mgr.
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis:
Vydra Josef
Kandidátní listina: "STAN"
Navrhující strana: BEZPP
Politická příslušnost: BEZPP
Popis:
Finanční výbor
Předseda: Zdeňka Staňková
Členové: Mgr. Pavel Vokroj, Josef Vydra

Komise pro kulturní a občanské záležitosti
Předseda: Iveta Podlešáková
Členové: Lenka Míková, Kateřina Hucková, Tereza Kuparová

Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Pavel Vokroj
Členové: Josef Vydra, Anna Staňková


Datum: 2013-11-18 09:32:58

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.2. 2012

Text: Zaslání investičních plánů Vašeho města (obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů).

Odpověď: V roce 2013 bude obec Bezdědovice realizova pouze 1 akci a to I. a II. etapa rekonstrukce místní komunikace p.č. 838/1 o výměře 144 m. Akce v celkové výši 620.000,00 Kč bez DPH.


Datum: 2013-11-18 09:32:10

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 19.11. 2012

Text: Jsou přestupky projednávány přímo Vaším úřadem nebo výkon státní správy na tomto úseku zajišťuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy?

Odpověď: Přestupky naší obce jsou projednávány výkonem státní správy - ORP Blatná, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.


Datum: 2013-11-18 09:31:13

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.2. 2013

Text: Zaslání investičních plánů Vašeho města (obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů).

Odpověď: V roce 2013 bude obec Bezdědovice realizova pouze 1 akci a to I. a II. etapa rekonstrukce místní komunikace p.č. 838/1 o výměře 144 m. Akce v celkové výši 620.000,00 Kč bez DPH.


Datum: 2013-11-18 09:30:51

Dotaz: ---

Odpověď: Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší obci vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany. Pokud jste ve vaší obci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu. Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o příméposkytnutí informace v textovém formátu v přímo v těle e-mailové
zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf). Předem děkujeme za odpověď.
S pozdravem
Žadatelka: Česká pirátská strana
IČ: 71339698
Sídlo: Dalimilova 6, Praha 3, 13000
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: nastenky@pirati.cz


Datum: 2013-11-18 09:29:25

Dotaz: ---

Odpověď: INFORMACE STAROSTKY OBCE BEZDĚDOVICE ze dne 2.9. 2013 o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyplývající ze zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“ ), které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 bude zveřejněna na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce v pondělí dne 14. října 2013.


Datum: 2013-11-15 14:50:49

Dotaz: Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší obci vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany. Pokud jste ve vaší obci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu. Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o příméposkytnutí informace v textovém formátu v přímo v těle e-mailové
zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf). Předem děkujeme za odpověď.
S pozdravem
Žadatelka: Česká pirátská strana
IČ: 71339698
Sídlo: Dalimilova 6, Praha 3, 13000
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: nastenky@pirati.cz

Odpověď: INFORMACE STAROSTKY OBCE BEZDĚDOVICE ze dne 2.9. 2013 o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyplývající ze zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“ ), které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 bude zveřejněna na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce v pondělí dne 14. října 2013.


Datum: 2013-11-15 14:50:13

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.2. 2013

Text: Zaslání investičních plánů Vašeho města (obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů).

Odpověď: Odpověď: V roce 2013 bude obec Bezdědovice realizova pouze 1 akci a to I. a II. etapa rekonstrukce místní komunikace p.č. 838/1 o výměře 144 m. Akce v celkové výši 620.000,00 Kč bez DPH.

◄ předchozí   další ►
Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace